Renovering

Renovering görs oftast i samband med textkomplettering

Man bör fundera på om man ska renovera befintligt namn och dekor när en gravsten kompletteras.
Man kommer aldrig ifrån att väder och vind påverkar alla stenar, så även färgen inskriptionen.
När man sedan kompletterar en sten blir det skillnader på gammal och ny.
Oftast blir inte kostnaden så mycket större eftersom stenhuggeriet ändå har hämtat stenen.

Behöver er gravvård en ordentlig rengöring?
Offert lämnas efter att vi tittat på stenen.

Ommontering kan ibland behövas om en gravsten lutar eller står ostadigt. Det kanske saknas dubbar i sockel etc.

Bestämmelserna för hur en gravsten ska vara monterad är i dag hårdare än de var förr. En del kyrkor har börjat titta över vilka stenar som är monterade enligt GRO (Gravvårdarnas Riksorganisation).