Galleri - minnestenar

För oss är en minnessten lika unik som personen den reses för, därför är stenarna här endast ett urval.

B 256 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Råhuggna kanter och kantslag
Förgylld text, upphöjd/efterhuggen/förgylld dekor

A 201
Råarbetad framsida
Råhuggna kanter
Svartmålad text och dekor

A 201 Granitsort
Polerad framsida
Polerade kanter
Svartmålad text

B 131 Ljusgrå granit
Polerad framsida
Råhuggna kanter
Förgylld text och dekor

B 131_2

B 136

A 101 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Polerade kanter
Djupblästrad text och dekor i mattade fält

B 198 Uggleboda granit
Polerad framsida
Råhuggna kanter
Djupblästrad text i mattat fält

B 264 Ljus Labrador granit
Polerad framsida
Polerade kanter
Vitmålad/förgylld text och dekor

B 270 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter
Förgylld text och dekor

B 272 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Råhuggna kanter och kantslag
Vitmålad text och dekor

B 282 Ljusgrå granit
Råhuggen framsida och kanter
Flammad baksida
Djupblästrad text och dekor

C 170 Ljus Labrador granit
Polerad framsida
Polerade kanter
Vitmålad text och dekor

C 208 Svart Granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter
Silvermålad text och dekor

C 250 Ljus Labrador granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter och fas
Vitmålad text och dekor

D 246 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter och fas
Silvermålad text
Skulpterad dekor

D 255 Ljus Labrador granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter
Silvermålad text och dekor

D 268 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter
Bronstext
Upphöjd/polerad dekor

B 235
Polerad framsida
Råhuggna kanter och kantslag
Silvermålad text och dekor

E 272

C 230 Ljusgrå granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter
Vitmålad text och dekor

B 238 Ljusgrå granit
Polerad framsida
Råhuggna kanter och kantslag
Upphöjd/polerad/vitmålad text och dekor

Egen natursten
Djupblästrad text
Kors i antik brons

L 301 Svart granit
Polerad ovansida
Grovslipade kanter
Upphöjd/polerad text i tavla
Försänkt dekor

B 167 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Råhuggna kanter och kantslag
Förgylld text och dekor

L 381 Röd Vånga granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter
Bronstext, bronsdekor

L 301 på stöd Svart granit
Polerad ovansida
Polerade kanter
Silvermålad text och dekor

E 186 Röd Vånga granit
Polerad ovansida
Råhuggna kanter, kantslag och stöd
Förgylld text och dekor

L 300 Ljusgrå granit
Gradhuggen framsida
Gradhuggna kanter
Djupblästrad och svartmålad text

L 385 Svart Diabas granit
Polerad framsida
Grovslipade kanter
Silvermålad text (namnteckning)