Textkomplettering

Befintlig gravsten
Montering enl. GRO (Gravvårdarnas Riksorganisation)

Har ni en gravsten som skall kompletteras?
Vi ombesörjer hämtning, ingravering och återmontering av er gravsten.
Rengöring görs alltid i samband med hemtagning.

Vi rekommenderar alltid renovering av befintlig text och dekor i samband med en textkomplettering. Se även renovering

Stora gravvårdar kan vara besvärliga att ta hem till stenhuggeriet. Möjligheten finns då att komplettera stenen på plats.

Ring för mer information